Minggu, 20 Juni 2010

Kim Ryeowook, saengil chukha hamnida

ETERNAL MAGNAE'S BIRTHDAY!! (21 June)

saengil chukha hamnida.. saengil chukha hamnida..
saranghaneun KIM RYEOWOOK..
saengil chukha hamnida..

RYEOWOOK SUJU JJANG!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar